Person droht zu springen

Ausgerückte Fahrzeuge

LF 16/12, MTW (Abt. Neckarhausen)

Datum

14.05.2021 - 14:55

Mannschaftsstärke

27

Abteilung

Neckarhausen